Doručenie zvyčajne do 2 pracovných dní zdarma

Podmienky použitia zľavového poukazu

  • Zľavový poukaz je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v e-store www.taschken.com do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky („Platí do:“). V prípade, ak nie je uvedená platnosť poukazu platí, že zľavový poukaz má neobmedzenú platnosť. 
  • Kód zľavového poukazu je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do poľa „Zľavový alebo darčekový poukaz“.
  • V prípade, ak je na zľavovom poukaze uvedená hodnota v € alebo percentuálna výška zľavy, poukaz funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru.
  • Minimálna hodnota objednaného tovaru pre použitie zľavového poukazu je uvedená ako hodnota nákupu od XX € (ak nie je uvedené inak, pričom do tejto sumy sa nezapočítava poštovné a doručenie tovaru).
  • V prípade, ak je na zľavovom poukaze uvedená hodnota v € a celková suma objednávky je vyššia ako hodnota poukazu, doplatíš iba zvyšnú časť sumy.
  • V prípade, ak je na zľavovom poukaze uvedená hodnota v € a celková suma objednávky je nižšia ako hodnota poukazu, zľavový poukaz nie je možné uplatniť.
  • V jednej objednávke je možné uplatniť iba jeden zľavový poukaz.
  • Ak nie je uvedené inak, zľavový poukaz je možné použiť na kúpu taschky, na služby, poštovné a doručenie tovaru.
  • Zľavový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť.
  • V prípade vrátenia taschky uhradenej zľavovým poukazom, je suma taschky vrátená prostredníctvom nového zľavového poukazu v hodnote vrátenej taschky.